Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 34, 2019

Vejledning om korttidstilladelser til vandindvinding

01-07-2019

Vejledningen understøtter Vandindvindingsbekendtgørelsens kapitel 3 om korttidstilladelser til vandindivinding, som indeholder forenklede procedureregler for korttidstilladelser til vanding af landbrugsafgrøder i en ekstraordinær tørkesituation.

Læs publikation