Miljøprojekt nr. 2092, 2019

Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD)

Business Case med miljømæssige og økonomiske konsekvenser

04-07-2019

Projektet beskriver ”cases” vedr. øget udsortering af den organiske del af dagrenovationen i en ”tænkt” kommune med helårsboliger med individuelle affaldsbeholder og 15% etageboliger med fælles affaldsbeholder.

Denne business case præsenterer resultater for en enkelt hus-stand, for 25.000 husstande og for 100.000 husstande.

Det første trin i indsamlingen af organisk affald fra husstande er en velorganiseret kildesortering i køkkenet. I denne business case tages der udgangspunkt i et specifikt valg af indsamlingsmaterialer, der er vurderet at være bedst egnet.
Det andet trin i indsamlingen er de udendørs opbevaringsmuligheder, hvor der er mange leverandører, og typerne på udstyr er alsidige. Også her er der valgt afprøvet udstyr, der vurderes som værende det bedst egnede i den givne situation.
Det kildesorterede organiske affald afhentes og transporteres til et forbehandlingsanlæg.

Anden del af rapporten omfatter en modellering af en business case, der er baseret på de beskrevne systemer i første del. Resultatet af modelleringen præsenteres i forhold til primær energi, klimapåvirkning, ressource-balance og økonomi.

Læs publikation