Miljøprojekt nr. 2091, 2019

Have-/parkaffald til energiudnyttelse ved forbrænding

01-07-2019

Rapporten viser blandt andet, at der er behov for videreudvikling af metoder til at udskille plast, tekstil, metalstykker, sten, jord og sand samt af maskintekniske løsninger med henblik på at undgå lange partikler. Herudover er der behov for at fremstille en ensartet kvalitet med en lille variation i ”askeindholdet” og partikelstørrelsesfordeling.

Det fremgår endvidere af rapporten, at danske affaldsenergianlæg er designet på en sådan måde, at de teknisk set kan aftage have-/parkaffald, der anvises til energiudnyttelse uden særlig behov for yderligere sortering og neddeling og omfattende analyser.

Læs publikation