978-87-7038-028-7

Vand i Byer - fra belastning til ressource

10-01-2019

I denne rapport kvantificeres hvor stor en ressource, der unødigt belaster kloakkerne for udvalgte områder på Frederiksberg. Samtidig testes en sensorteknologi til måling af flow i kloakker. Rapporten giver forskellige alternative løsninger, der beskrives ud fra lovgivningsmæssige, tekniske og økonomiske hensyn, og opstiller en evalueringsmatrice, der udgør et godt grundlag for beslutningstagere ift. fremtidige beslutninger om klimaløsninger.

I størstedelen af danske kommuner indsamles overflade- og drænvand og ledes direkte til spildevandsbehandling via byens kloaknet, der mange steder allerede er under stort pres. Håndteringen af vandet er uhensigtsmæssig og forbundet med miljømæssige og økonomiske konsekvenser. En mere intelligent udnyttelse af ferskvandsressourcen forekommer derfor at være et oplagt skridt i retning mod mere bæredygtige byer.

Samtidig med stigende klimarelaterede udfordringer, foregår en rivende udvikling inden for Smart City, der favner digitale teknologier og data til at reducere ressourceforbrug, og en plan om at engagere sig med borgerne på nye måder.

Læs publikation