978-87-7038-024-9

Montering og test af PUREFI DPF-SCR

Emissionsudstyr på DSB MR tog

09-01-2019

Frem til 2020 kører DSB med et sæt dieseldrevne toge, med betegnelsen MR. Der er betydelige miljømæssige udfordringer med MR togsættene både i forhold til kunder, medarbejdere og naboer til stationer og banestrækninger, idet det de originale dieselmotorer fortsat sidder i togsættene. Motorerne har en alder og nogle driftsvilkår, hvor mange traditionelle løsninger til rensning af udstødningsgasserne ikke umiddelbart kan implementeres, fordi de fleste løsninger på markedet ikke egner sig til motorer, der har en meget høj sodudledning samt et relativt højt olieforbrug som et DSB MR-tog.

Dette projekt havde til formål at afklare, om der findes eller kan udvikles løsninger, som kan sikre en markant reduktion i miljøpåvirkningen fra MR togsættene og som samtidig tager hensyn til alder og konstruktion af motor. Projektet har vist, at det er teknisk muligt at eftermontere et kombinationssystem bestående at et partikelfilter samt en SCR-katalysator på et gammelt MR tog fra 80’erne. Resultaterne viste at dette tog, efter montering af kombinationssystemet med et DPF samt en SCR, emissionsmæssigt kan sammenlignes med helt nye tog.

Læs publikation