978-87-7038-031-7

Kondenserende træpillebrænder

Udvikling af kondenserende træpillebrænder med balanceret aftræk og minimal partikelforurening

21-01-2019

Udviklingen af træpillebrændere er i de sidste 10-15 år gået i retning af mindre vedligehold og mere automatik. De første generationer krævede ugentlig rensning og fjernelse af aske, og ofte påfyldning af træpiller dagligt, alternativt med transportørsnegle. Den følgende generation har automatiske rensesystemer, der gør, at de kan køre 3-5 måneder mellem tilsyn.

Arbejdet i dette projekt har haft fokus på at løfte træpillebrænderen/træpillefyret til ”næste generation”. Mindre vægt, kondensering, bedre automatik og, ikke mindst, mindre uønskede emissioner! Hovedkomponenterne, der er blevet designet og testet i projektet, har hovedsageligt været brænder, varmeveksler (kedel) og kondensator. Derudover er mindre dele som blæser, rensesystem og software også designet og udviklet i projektet. Partikel emissionen er målt til et flot ”nul”. Det skal dog bemærkes at denne måling alene foretages for ”store” partikler. Det indikere at antallet at fine og ultrafine partikler formentligt også vil være lavt, men det vides pt ikke.

Læs publikation