Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 29, 2019

Nabotjek vedrørende udvidet producentansvar for emballage og emballageaffald

21-01-2019

Der skal indføres udvidet producentansvar for emballage og emballageaffald i alle EU-lande senest 31. december 2024. Det er nyt for Danmark, der som det eneste land i EU ikke allerede har indført producentansvar. Det vil påvirke hele værdikæden fra produktion af emballage og produkter til affaldsbehandling i Danmark.

Rapporten indeholder beskrivelser af producentansvarsmodeller for fire lande; Holland, Tyskland, Sverige og Belgien, som skal danne baggrund for udvikling af en dansk model. For hvert land er der gennemført en dybtgående kortlægning af håndteringen af emballageaffald. Der er fokus på typen af organiseringsmodel, rollefordeling mellem virksomheder og kommune, omfanget af systemet, tilsyn og kontrol herunder håndtering af free-riders og gebyrmodulering og eco-design.

Holland har en finansiel model, som betyder at kommunen varetager hele emballageaffaldshåndteringen og afsætning til genanvendelse, mens virksomhederne pålægges at betale mindst 80 % af omkostningerne. Systemet dækker husholdningsemballage og ikkegenanvendeligt erhvervsemballage.

Tyskland har en operationel model, som betyder at det er producenterne, som har ansvaret for indsamling, sortering og afsætning af husholdningsaffald. Systemet dækker kun husholdningsaffald. I Tyskland er der konkurrence mellem ti for-profit kollektive ordninger, og kommunerne kan byde på udbud på lige fod med private aktører.

Sverige har en operationel model, som betyder at det er producenterne som har ansvaret for indsamling, sortering og afsætning af husholdnings- og erhvervsemballageaffald. 90 % af markedet er kontrolleret af én nonprofit kollektivordning, der faciliterer udbudsprocesserne.

Belgien har en hybridmodel, som betyder at kommunerne varetager indsamling og sortering af husholdningsemballageaffaldet, mens erhvervet selv afsætter materialerne til genanvendelse. Erhvervsemballage håndteres i et selvstændigt operationelt system.

Læs publikation