978-87-7038-029-4

Teknologiafklaring ved oprensning af højværdiingredienser fra sidestrøm

10-01-2019

Med innovative løsninger, hvor kendte teknologier kombineres til en mere miljø- og ressourceeffektiv løsning, kan der opnås både energi- og vandbesparelse i produktionen af sojaproteinkoncentrat.

Produktionen af planteproteiner har ofte et højt vandforbrug og resulterer i forøget udledning af næringsstoffer som kvælstof fra produktionen. TripleA producerer sojaproteinkoncentrat med en patenteret vandbaseret metode, IGM BioProcessing, udviklet af forskere ved Københavns Universitet. Trods mange optimeringer medfører produktionen en udvaskning af mere end 35 % af råvarens tørstof. Projektet ’Teknologiafklaring ved oprensning af højværdi ingredienser fra sidestrøm’ har afklaret muligheden for at procesoptimere de enkelte enhedsoperationer, hvorved udbyttet forbedres, og der samtidig skabes mulighed for en øget genanvendelse af vand. Projektet har eftervist en skånsom og miljøbevidst tilretning af proces flowet, der fremadrettet gør det muligt at oprense flere fraktioner fra sidestrømmen med en god kvalitet. I pilotskalaforsøg har forskerne fra Københavns Universitet oprenset vandbindende stoffer som fibre og vandopløselige proteiner fra sidestrømmen, og der er derved opnået en betydelig højere effektivitet på inddampningstrinnet (vandgenindvinding). Separationen af de forskellige indholdsstoffer er ligeledes finjusteret og giver samlet set et større udbytte. De isolerede fraktioner er blevet karakteriseret ved Teknologisk Institut og viser stort potentiale til drikbare fødevarer. De meget interessante resultater vil indgå i TripleA’s fremadrettede investeringsplan, således at alle højværdiprodukter på sigt vil blive sat i produktion og markedsført.  Den anviste effektiviseringsmulighed har gjort det muligt at oprense en større del af det anvendte procesvand, der derved kan indgå i processen igen. Projektet har på fabriksniveau resulteret i en forøget effektivitet på 10 % samt et reduceret vandforbrug på 25 %.  Den højere effektivitet til genanvendelse af vandet har desuden givet en anden sammensætning af den tilbageværende sidestrøm. Restproduktet er således koncentreret og volumenet reduceret med 35 %, hvilket giver en væsentligt CO2-besparelse i forhold til miljøtung fragt. Resultatet er værdioptimering med en øget bærdygtig råvareudnyttelse.

Læs publikation