Miljøprojekt nr. 2069, 2019

Terrestrisk risikovurdering af problematiske stoffer i nedknust asfalt, beton og tegl

25-02-2019

Projektet belyser, hvorvidt nedknust asfalt, beton og blandinger af beton og tegl, som nyttiggøres i en række forskellige anvendelsesscenarier uden for egentlige vejanlæg (stier, plader og mindre veje uden fast belægning), indebærer en uacceptabel risiko for effekter på terrestriske organismer.

Herudover er det søgt belyst om en række organiske stoffer, der tilsættes beton, medfører en uacceptabel risiko for udvaskning til grund- og overfladevand fra nedknust beton, som nyttiggøres i en række realistiske anvendelsesscenarier. Projektet viser, at anvendelsen af nedknust asfalt, beton og blandinger af beton og tegl på stier, pladser og mindre veje uden fast belægning ikke medfører udvaskning af problematiske stoffer i et omfang, som giver en betydende risiko for effekter på terrestriske organismer. Det fremgår videre, at det ikke på det foreliggende grundlag har været muligt at vurdere, om der kan forekomme en uacceptabel udvaskning til grundvandet af organiske betontilsætningsstoffer fra nedknust beton. Det vurderes dog på det foreliggende spinkle grundlag, at det er usandsynligt, at de anvendte koncentrationer af tilsætningsstofferne skulle nå kritiske niveauer i forhold til grundvandet såvel som i forhold til det terrestriske miljø.

Læs publikation