978-87-7038-040-9

Restaurering af urbane søer og regnvandsbassiner ved anvendelse af mikroorganismer

07-02-2019

Dette er slutrapporten for projektet ”Restaurering af urbane søer og regnvandsbassiner ved anvendelse af mikroorganismer” under Miljøstyrelsens tilskudsordning ”MUDP 2016”.

Projektet havde til formål at afprøve en ny metode til oprensning af urbane søer og regnvandsbassiner med bakterier, især ved at fjerne det akkumulerede slam. Denne metode kan være et alternativt til de mekaniske og kemiske oprensningsmetoder. Tilsætning af bakterier kunne også begrænse forstyrrelser af biodiversiteten, fjerne lugten, der kan frigives fra søbunden, og forbedre vandgennemsigtighed.

Der blev etableret et måleprogram for at vise virkningen af bakterier i 4 vandområder ved Aarhus og København.

Resultaterne af projektet viste en fjernelse af lugten og en forbedring af vandgennemsigtighed. Der blev konstateret en reduktion af sedimentlaget i en sø i Aarhus og en reduktion af plantedækning blev observeret på nogle af de testede steder.

Læs publikation