978-87-7038-033-1

OptiGas

13-02-2019

Formålet med projektet var at udvikle et kompakt og højeffektivt reaktorkoncept til bioforgasning af kildesorteret organisk affald og spildevandsslam.

Reaktorkonceptet baserede sig på et system, hvor biofilm fastholder den aktive mikrobiologi på blokmedier med en stor overflade, hvilket øger den samlede mængde mikrobiologi og dermed potentielt faciliteter en mere effektiv omsætning. De gennemførte pilotskalaforsøg viser med tydelighed, at den biofilmbaserede reaktor var i stand til at opretholde en meget høj omsætning af organisk materiale ved en kort opholdstid og en høj organisk belastning. Således var produktionsraten i den biofilmbaserede reaktor ca. fem gange højere end i den konventionelle reaktor i de gennemførte forsøg. Grundet udfordringer med temperaturstyring, skumning, hydraulik, gasflowmåling og svovlbrinte har det kun været muligt at genere produktionsdata i meget korte perioder. De opnåede resultater er således forbundet med store usikkerheder, ligesom langtidseffekter og stabilitet ikke er undersøgt. Igennem forsøgene er der dog genereret viden, som gør det muligt at overkomme disse problematikker fremadrettet.

Læs publikation