GUDP Strategi 2019-2022 og Handlingsplan for 2019

13-02-2019

GUDP bestyrelsen udarbejder forslag til en 4 årig strategi for programmet. Strategien godkendes af Miljø- og Fødevareministeren.

I forlængelse af strategien udarbejder bestyrelsen hvert år et forlag til handlingsplan for udmøntning af midler i det kommende års ansøgningsrunder og indsatser. Handlingsplanen godkendes ligeledes af Miljø- og Fødevareministeren.

 

Læs Strategi 2019-2022

Læs Handlingsplan 2019