Miljøprojekt nr. 2066, 2019

Analyse af miljø og økonomi ved kildesortering og kildeopdeling

Sammenligning af forskellige kombinationer af tørre genanvendelige fraktioner

07-02-2019
Affald

Miljøstyrelsen har fået udarbejdet en analyse, der skulle undersøge hvorvidt der kan påvises en miljømæssig eller kvalitetsmæssig forskel på hhv. kildesortering og kildeopdeling.
Analysen viser at der er ikke væsentlige forskelle mellem de scenarier, der bidrager til genanvendelse i tråd med EU’s mål om genanvendelse, hverken samfundsøkonomisk eller miljømæssigt. Både kildesortering og kildeopdeling er begge reelle alternativer uden større økonomiske forskelle. Dog er teknologien omkring kildeopdeling og efterfølgende finsortering under fortsat udvikling.
Der er en række af forskellige løsninger inden for affaldsindsamling og – behandling, der kan være med til at opfylde EU’s nye genanvendelsesmål og bidrage til arbejdet med en standardisering af indsamling af husholdningsaffald, jf. aftalen om Cirkulær Økonomi.

Læs publikation