Miljøprojekt nr. 2117, 2019

Udvikling af metodik til risikovurdering ved deponering af affald - Retningslinjer ved opstilling af numerisk model

Delopgave 2 – Stoftransport i jord og grundvand: Retningslinjer ved opstilling af numerisk model

18-12-2019

Miljøstyrelsen har i samarbejde med Dansk Affaldsforening og DepoNet gennemført et større projekt, som har til formål at udvikle en metodik til at synliggøre den stedsspecifikke forureningspåvirkning af miljøet omkring danske deponeringsanlæg, i forhold til grundvand, overfladevand samt natur. Metodikken omfatter en beskrivelse af stoffrigivelsen fra affaldet (kildestyrken), stoftransporten gennem umættet og mættet zone samt vurdering af påvirkning af miljøet.

I metodikken kan beskrivelsen af stoftransporten gennemføres på tre niveauer afhængig af kompleksitet og behov. Første trin er baseret på simple betragtninger ud fra perkolatkoncentrationen og kvalitetskrav i receptor. På trin to anvendes den semi-analytiske model GrundRisk Landfill, men i tilfælde, hvor denne model ikke kan bruges på grund af kompleksiteten i geologi og hydrologi, anvendes en numerisk stoftransportmodel.

Rapporten indeholder en sammenligning mellem anvendelse af den semi-analytiske model GrundRisk Landfill og en numerisk model (Mike SHE) under varierende scenarier. Resultaterne er et udtryk for, hvad anvendelsen af en mere nøjagtig stoftransport model (numerisk model) kan betyde for risikovurderingen.

Denne rapport beskriver endvidere, hvilke retningslinjer der bør følges i forbindelse med beregning af stoftransporten ved hjælp af numerisk stoftransportmodel efter udsivning af perkolat fra et deponeringsanlæg.

Rapporten beskriver, hvordan modellering af stoftransport med en numeriske model gradvist kan gøres mere stedsspecifik og kompleks efter behov. Denne tilgang beskrives i rapporten på tre trin. Forudsætningerne og anvendelsesmulighederne beskrives for hvert trin, og der gives en oversigt over databehovet for hvert niveau samt en kortfattet vejledning i valg af niveau.

Læs publikation