Uden for serie, 2019

Retningslinjer for udarbejdelse af basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027

18-12-2019

Retningslinjer for udarbejdelse af basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027 indeholder nærmere beskrivelse af, hvordan basisanalysen er udarbejdet og hvilke fremgangsmåder, der er anvendt. Beskrivelsen uddyber og supplerer reglerne og specifikationerne i lovgivningen, hvortil der i øvrigt skal henvises. Der er i de enkelte afsnit indsat en tekstboks, som oplyser om relevante bestemmelser i lov om vandplanlægning og tilhørende bekendtgørelser, om anden relevant lovgivning og om relevante EU-vejledninger.

Læs publikation