Uden for serie, 2019

Redegørelse del 2

Skadelige kemikalier som barriere for den cirkulære økonomi

12-12-2019

Denne redegørelse beskriver, hvordan og i hvilket omfang miljø og sundhedsskadelige kemikalier udgør en barriere for den cirkulære økonomi i relation til byggeri og emballage og peger på, hvad der skal til for at mindske eller fjerne barriererne.

Skadelige kemiske stoffer udgør en stor potentiel barriere for den cirkulære økonomi. Virksomheder oplever dog på nuværende tidspunkt barrieren i begrænset om-fang, fordi andre og større barrierer for den cirkulære økonomi opleves som mere presserende. Den barriere, miljø- og sundhedsskadelige kemikalier udgør, hænger uløseligt sammen med og forstærker andre barrierer for den cirkulære økonomi. Derfor bør de ses og løses i sammenhæng med disse. Skal de kemiske barrierer reduceres, forudsætter det nye tiltag og samarbejder i værdikæden – særligt i krydsfeltet mellem affaldshåndte-ring og produktudvikling og mellem offentlige og private aktører. Barriererne skal overvindes ved at sætte ind fra flere sider – både når ressourcerne er nye, og når de er affald. Denne redegørelse præsenterer et katalog over tiltag, der kan medvirke til at reducere den barriere, som skadelige kemiske stoffer udgør for den cirkulære økonomi. Redegørelsen er udarbejdet af NIRAS i regi af Center for Cirkulær Kemi

Læs publikation