Miljøprojekt nr. 2115, 2019

Indsamlingsordninger for sommerhuse, haveforeninger/kolonihaver samt ikke-brofaste øer

09-12-2019
Affald

Mange kommuner har fokus på at få indsamlet en større andel af de genanvendelige affaldsfraktioner, såsom papir, pap, flasker, metal etc. En større andel af disse fraktioner ønskes også i stigende grad indsamlet fra sommerhusområder, haveforeninger/kolonihaver og ikke-brofaste øer.

Kommunerne benytter i høj grad fællesløsninger til indsamling af de genanvendelige affaldsfraktioner. Enkelte kommuner har for sommerhuse indført fællesløsninger for samtlige affaldsfraktioner og fællesløsninger er den hyppigste indsamlingsform for haveforeninger/kolonihaver.

Både i sommerhusområder og på øer er kan der konstateres meget store forskelle i de samlede mængder af affald pr husstand, og hvilke fraktioner der indsamles ved sommerhus og haveforeninger/kolonihaver.

Der findes ikke tilstrækkelige data til at sammenligne økonomien i de forskellige indsamlingsordninger for de tre typer områder: Sommerhuse, haveforeninger/kolonihaver og ikke bro-faste øer. Dog giver indsamling i fællesløsninger i langt de fleste tilfælde lavere omkostninger end husstandsindsamling.

De praktiske forhold giver i nogle sommerhusområder og på nogle øer grund til at antage, at særlig husstandsindsamling af flere fraktioner kan give anledning til at omkostningerne til indsamling øges, mere end de ville øges ved samme indsamlingsordning for helårsbeboelser og på fastlandet.

Læs publikation