Miljøprojekt nr. 2114, 2019

Indsamling af glas i hente- eller bringeordning

Komparativ analyse

09-12-2019
Affald

Denne undersøgelse er gennemført på baggrund af litteraturstudier, dataanalyser og interviews med 10 udvalgte kommuner med henteordning, bringeordning eller en kombination af begge løsninger for glas.

De fleste kommuner har i mange år haft bringeordning i form af kuber, og der er generelt en god indsamlingseffektivitet for glas i sådanne løsninger. I de senere år er indført henteordning i stadig flere kommuner. I dag (primo 2019) har 54 kommuner en henteordning, hvor af de 27 af kommunerne også har mulighed for at aflevere glas i kuber/miljøstationer (kombination).

Analysen af de indsamlede mængder viser samlet, at der i praksis indsamles mere glas end forventet i tidligere analyser.

Overordnet konkluderes det, at bringeordninger (glaskuber) på adskillige parametre har flere fordele end henteordninger (indsamling ved husstanden). Det væsentlige er, at det indsamlede glas fra en bringeordning har en højere kvalitet, og at der er et mindre tab, da der er mindre forurening fra bl.a. keramik, stentøj og porselæn (KSP). Det vurderes dog, at man ved begge typer ordninger kan forbedre kvaliteten af det indsamlede glas ved en klar sorteringsvejledning og kommunikation.

På baggrund af undersøgelsen, der viser stor spredning i indsamlede mængder fra kommunerne, har der ikke kunne påvises reel forskel i de indsamlede mængder ved hhv. hente- og bringeordning. Den lille gennemsnitlige forskel, der er beregnet, reduceres desuden ved et lidt større tab ved den efterfølgende sortering ved en henteordning. Desuden viser undersøgelsen store forskelle mellem kommunerne - især for bringeordninger, hvilket bl.a. kan skyldes forskellig tæthed af kuber i boligområderne.

Læs publikation