Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 37, 2019

Eksport af vandteknologi

2018

19-12-2019

Vareeksporten af vandteknologi voksede i 2018 med 1,7 procent. Selvom der var rigtig god vækst på store markeder som Tyskland, USA og Norge, som tilsammen udgjorde mere end 25 procent af den samlede eksport, var det ikke nok til at vandteknologieksporten kunne følge med væksten i den samlede danske vareeksport på to procent.

Eksporten til Danmarks største marked – Tyskland – steg med 15 procent i forhold til 2017. Til gengæld faldt eksporten til det 2. største marked – Sverige – fra 2017 til 2018 med ni procent. Eksporten til det amerikanske marked steg med fire procent (USA er Danmarks 3. største marked). Det viser Miljøstyrelsens opgørelse over den danske eksport af vandteknologi i 2018.

Den danske vandbranche formulerede i 2015 en vision om en fordobling af eksporten frem til 2025. Selvom den danske vandbranche oplevede vækst på ni ud af de 20 største markeder i 2018, så er vi fortsat et godt stykke fra at kunne indfri de målsætninger om en fordobling af vareeksporten på vandteknologiområdet til 30 mia. kr. i 2025 (sammenlignet med 2013-tal), som branchen formulerede i den fælles Vandvision i 2015.

Læs publikation