Uden for serie, 2019

Basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027

18-12-2019

Basisanalysen udgør det faglige afsæt for de kommende vandområdeplaner, der skal løbe fra 2021 til 2027. I basisanalysen indgår overvågningsdata for perioden frem til og med 2018. Basisanalysen beskriver, hvor rent vandet er i dag, og det estimeres, hvad tilstanden forventes at være i 2027.

Basisanalysen udgør en revision og ajourføring af de analyser og vurderinger, der er foretaget i den seneste basisanalyse og vandområdeplanerne for anden planperiode (2015-2021). Ny viden om vandmiljøet opnået siden påbegyndelsen af anden planperiode vil blive anvendt.

Basisanalysen bygger på et betydeligt fagligt udviklingsarbejde og er bl.a. opdateret med nye kvalitetselementer, tilpasning af vandområdeafgrænsning og de seneste overvågningsdata.

Basisanalysen skal bruges som grundlag for vandområdeplanerne for tredje planperiode (2021-2027), der skal offentliggøres senest den 22. december 2021. Formålet med basisanalysen er således at skabe grundlaget for overvågningsprogram, miljømål og indsatsprogram.

Læs publikation