Miljøprojekt nr. 2116, 2019

Analyse af nedgravede løsninger og affaldssug

Middelalderbyer, tætte bykerner og nybyggerier

09-12-2019
Affald

I denne rapport er samlet erfaringer og data for affaldsmængder, kvalitet og økonomi vedr. nedgravede beholdere og affaldssug på basis af litteraturstudier og interview med 8 kommuner med nedgravede løsninger og affaldssug i form af:

  • midtbyløsninger, der er etableret af kommunen i offentligt areal eller
    private løsninger, som typisk etableres og finansieres af boligselskaber
  • Nedgravede beholdere er ofte ved boligselskaber o.lign. økonomisk konkurrencedygtige sammenholdt med almindelige beholderløsninger. For midtbyløsninger kan der ikke ved hverken nedgravede beholdere eller affaldssug forventes økonomiske besparelser i forhold til indsamling i almindelige beholdere.

Løsningerne begrundes derfor primært med, at de er mindre pladskrævende, mere hygiejniske og pænere at se på end de traditionelle containerløsninger. Med sortering i stadig flere fraktioner til genanvendelse egner de løsninger med nedgravede beholdere og affaldssug sig desuden særligt i de områder, hvor der er meget begrænset plads til de flere beholdere, der er brug for.

I praksis burde medregnes den økonomiske gevinst ved, at sparet plads kan udnyttes til andre formål, hvilket især i tæt bebyggede områder har stor betydning. Denne besparelse afhænger dog helt af de lokale forhold, og hvilke formål, områderne ellers kan bruges til.

Særligt for midtbyløsninger er det kommunen, der får øgede omkostninger til etablering og renhold, mens det er de private byejendomme, der får frigjort udearealer til andre formål.

Læs publikation