Analyse af affaldsindsamling af farligt affald, småt elektronik og batterier

04-12-2019

Projektet beskriver danske og udenlandske erfaringer med husstandsindsamlinger for elektronik, batterier og farligt affald. De forskellige ordninger sammenlignes miljømæssigt og samfundsøkonomisk.

Projektets hovedkonklusion er, at en henteordning med en miljøkasse til farligt affald, småt elektronik og batterier medfører den mindste mængde af farligt affald i restaffaldet. Ordningen giver det bedste resultat set i forhold til miljø og samfundsøkonomi. Der er en række usikkerheder forbundet med ovenstående konklusioner, herunder er det begrænsede datagrundlag i form af to til fire kommuner i hver servicegruppe.

Læs publikation