978-87-7038-098-0

Præcisionsvanding med kanon og bom

21-08-2019

God vandingsstyring kombineret med god arealmæssig tildeling af vandingsvandet er vigtig for både udbytteniveaue og kvailitet, forbrug af vand og energi samt tab af kvælstof til grundvandet. Formålet med projektet var derfor at videreudvikle, implementere, evaluere og demonstrere ny vandingsteknik, der muliggør en bedre arealmæssig fordeling af vandingsvandet samt styring af den tildelte mængde afhængig af afgrøde, jordbund og klima. Projektet har identificeret to teknologier, der vurderes væsentlige for at imødekomme ønsket om at udnytte vandingsvand bedst muligt: Den Elektroniske Kanon og vanding med spredebom.

Læs publikation