978-87-7038-096-6

Miljøbevidst proteinoprensning – en konkurrencedygtig oprensningsteknik

19-08-2019

Projektet undersøger muligheden for at fremstille højværdiproteiner, hvor alle dele af produktet udnyttes. Rapporten beskriver, hvordan et fuldskalaprojekt for oprensning af proteiner fra mælk via Expanded Bed Adsorption teknologi er foregået og hvilke resultater, der er fremkommet.

Formålet med projektet er at oprense højværdiproteiner fra mælk og genanvende mælkeserummet igennem en symbiose, der oprindeligt var tiltænkt at oprense plateprotein. Projektet viste, at en symbiose mellem oprensning af højværdi mælkeproteiner og osteprodukt var mere foredelagtigt. 

I projektet er der udført proteinfældning samt anvendt Expanded Bed Adsorption, hvilket er en teknologi, hvor væske går gennem en søjle indeholdende højdensitets-adsorbenter, der designes, så forskellige proteiner kan bindes til disse og oprenses til en høj renhed under skånsomme forhold. Metoden er også fordelagtig til opskalering.

Projektet har vist at det er muligt at lave en symbiose mellem oprensning af funktionelle, bioaktive højværdi mælkeproteinfraktioner og traditionel osteproduktion. Ved at indgå i denne symbiose undgås fremstilling af restfraktionen mælkeserum, som ellers ikke ville kunne anvendes.
Det viste sig muligt at opskalere Expanded Bed Adsorption laboratorie kolonne fra 10 cm til en 80 cm pilotskala. Symbiosen er demonstreret i industriel skala hos Skånemejerierne i Svergie.

 

Læs publikation