978-87-7038-090-4

Maritimt røggasrensning- og filtersystem

09-08-2019
En prototype af et nyudviklet maritimt EC tørfilter system, blev etableret, udviklet og testet med direkte tilslutning til røggassystemet fra en 750 KW MAK marinemotor. Projektets målsætninger blev indfriet og viste at systemet fjerner svovl og partikler fra røggasen med en meget høj effektivitet fra motordrift med HFO (Heavy Fuel Oil).
Læs publikation