Vejledning nr. 31, Marts 2019

Vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen

01-04-2019

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler

Vejledningen uddyber retningslinjerne for håndtering af sprøjtemidler i forbindelse med fyldning og rengøring af sprøjter i bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
Vejledningen erstatter Miljøstyrelsens Vejledning nr. 19/2016 , som den bygger på, med de opdateringer, administrationen af den gamle vaskepladsbekendtgørelse har givet anledning til og med ny vejledning til de ændringer, den seneste bekendtgørelse gennemfører.

Læs publikation