978-87-7038-058-4

PolySort og PolySort PLUS

Fleksibel sortering af plastaffald

10-04-2019

To sammenhængende MUDP projekter, PolySort og PolySort PLUS, har undersøgt muligheden for at udvikle en funktionsdygtig testmaskine, der kan sortere plastaffald efter type og farve.

Projektet har ved udvikling af en ny sensor fremstillet en maskine, der også kan genkende den sorte plast. Maskinen fungere anderledes end de kommercielle NIR-scannere, der allerede findes på markedet, idet den er mindre, billigere og mere fleksibel, dog med en mindre kapacitet. Den største forskel er dog nok, at PolySort maskinen har mulighed for at udsortere flere forskellige plasttyper (eller farver) ved ét gennemløb. Kombinationen af en lille sorteringsmaskine med mange udsorteringer gør, at mange virksomheder, kommuner og enkeltpersoner har henvendt sig undervejs i projektet – bl.a. fordi PolySort maskinen ikke er større end at en virksomhed, eller en mindre kommune, vil have mulighed for at investere i den. For større plast-mængder, der fordeler sig på relativt få plasttyper, vil kommercielle NIR-scannere stadig være det optimale valg. Projektet har bidraget til viden omkring detektion af plast i både NIR og MIR områder, opbygget et simpelt med rimeligt effektivt mekanisk system til at tranportere plastaffald ind i maskinen og både algoritmer, mekanik og sensorer er blevet forbedret løbende. Der er fortsat en række udfordringer ved maskinen, som skal løse fremadrettet, men der arbejdes efter projektet videre på at forbedre testmaskinen på en række punkter.

Læs publikation