Miljøprojekt nr. 2079, 2019

Nudging-initiativer til reduktion af forurening fra brændeovne

To tests af adfærd

10-04-2019
Luft

Projektet ”Nudging-initiativer til at reducere forurening fra brændeovne” har til formål at afdække rationaler og reel adfærd hos brændeovnsejere. Målet var at undersøge mulighederne for at reducere skadelige partikler fra brændeovne - ud fra et adfærdsteoretisk perspektiv. Projektets tre faser var: 1) Indledende vidensafdækning med litteraturgennemgang, interviews af eksperter og følgeskab med skorstensfejere på arbejde. 2) Test om opbevaring af brænde og viden om korrekt fyring. 3) Test om incitamenter for skrotning og udskiftning af gamle brændeovne.

Læs publikation