2019

 • Redegørelse del 2

  Publiceret 12-12-2019

  Denne redegørelse beskriver, hvordan og i hvilket omfang miljø og sundhedsskadelige kemikalier udgør en barriere for den cirkulære økonomi i relation til bygger..

 • Analyse af nedgravede løsninger og affaldssug

  Publiceret 09-12-2019
  Affald

  I denne rapport er samlet erfaringer og data for affaldsmængder, kvalitet og økonomi vedr

 • Indsamlingsordninger for sommerhuse, haveforeninger/kolonihaver samt ikke-brofaste øer

  Publiceret 09-12-2019
  Affald

  Mange kommuner har fokus på at få indsamlet en større andel af de genanvendelige affaldsfraktioner, såsom papir, pap, flasker, metal etc

 • Indsamling af glas i hente- eller bringeordning

  Publiceret 09-12-2019
  Affald

  Denne undersøgelse er gennemført på baggrund af litteraturstudier, dataanalyser og interviews med 10 udvalgte kommuner med henteordning, bringeordning eller en..

 • GUDP Handlingsplan 2020

  Publiceret 06-12-2019

  GUDP´s bestyrelse udarbejder hvert år et forslag til handlingsplan for, hvordan det kommende års midler skal udmøntes i ansøgningsrunder og særlige in

 • Punktkilder 2018

  Publiceret 05-12-2019

  Rapporten omfatter resultaterne fra Miljøstyrelsens overvågning af punktkilder 2018

 • Vandmiljø og Natur 2018

  Publiceret 05-12-2019

  Denne rapport indeholder resultater fra 2018 af det nationale program for overvågning af vandmiljø og natur (NOVANA) i Danmark. Rapporten indeholder en opgørels..

 • Analyse af affaldsindsamling af farligt affald, småt elektronik og batterier

  Publiceret 04-12-2019

  Projektet beskriver danske og udenlandske erfaringer med husstandsindsamlinger for elektronik, batterier og farligt affald. De forskellige ordninger sammenligne..

 • Combustion of Rice Husk

  Publiceret 02-12-2019

  Danish technology for combustion of straw can under certain  circumstances perform combustion of rice husk with acceptable efficiency and little cryst

 • Særskilt indsamling af emballerede fødevarer

  Publiceret 27-11-2019
  Affald

  Rapporten har til formål at kortlægge de økonomiske konsekvenser af krav om kildesortering af affald fra emballerede fødevarer fra erhverv

Søg i arkivet