978-87-93710-86-3

Teknisk gennemførlighedsundersøgelse af reduktion af partikler og gasemissioner ved anvendelse af variabelt brændkammer og luftsystem til brændeovne

28-09-2018

Det foreliggende MUDP-projekt have til formål at undersøge potentialet for et system til brændeovne bestående af et variabelt brændkammer og variable lufttilførsel, der kan optimeres under forbrændingsprocessen. Dermed ønsker projektet at bidrage til teknologi, der kan sikre renere forbrænding fra brændeovne med særligt fokus på at reducere partikler, uforbrændte hydrocarboner og CO samt øge virkningsgraden. Gennemførlighedsundersøgelsen har vist, at der er meget lovende muligheder i princippet, heriblandt en forøgelse af virkningsgraden på 15-20 % (point) i glødefasen samt en ca. 50 % reduktion af CO, OGC og støv emissioner fra glødefasen. Det vurderes, at der er mulighed for endnu større virkning, hvis konceptet udvikles yderligere, for eksempel ved indførelse af automatisk styring baseret på et sensor-system. 

Læs publikation