Miljøprojekt nr. 2023, 2018

Kortlægning af papir- og pappotentialet fra private husholdninger 2016

Kortlægning af papir- og pappotentialet fra private husholdninger 2016

19-09-2018

Rapporten fastlægger papir- og pappotentialet fra private husstande i 2016 på landsplan og kommuneniveau - både som en absolut mængde og som et gennemsnit pr. husstand.

Kortlægningen opdaterer en tidligere potentialeberegning for papir- og papmængden fra private husstande gennemført for året 2010.

Det samlede papirpotentiale i private husstande er beregnet til 327.418 ton eller 122 kg. pr. husstand. Adresseløse tryksager udgør knapt 35 pct., pap andrager knapt 30 pct. og dagblade samt distriktsblade 20 pct. af husstandens papir- og pappotentiale. Tilsammen udgør disse tre kategorier 85 pct. af alt papir og pap, der ender i den private husstand.

Læs publikation