SMART Vand Vejle

26-11-2018

Rapporten udgør den faglige slutrapportering af projektet ”Udvikling af automatiseret realtids varslings- og styringssystem af Vejle Å, Grejs Å og Omløbsåen til klimasikring af Vejle By”, som har modtaget støttet fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram 2014. MUDP projekt J.nr. NST-404-00268

Det overordnede projektformål har været at udvikle og demonstrere et IT-baseret varslings- og styringssystem af kritiske flow og vandstande i søer, åer og hav for at sikre infrastruktur og boliger mod uønskede oversvømmelser.

Læs publikation