978-87-7038-001-0

Smart udnyttelse af genanvendelige tekstiler

Lukke det tekstile kredsløb via etablering af tekstilmølle

09-11-2018

Projektets formål er at udvikle teknologi til op-arbejdning af genanvendelige tekstiler.

Projektet ser på at udvikle en automatise-ret modtagelses- og individualiseringsenhed, der klargør tekstilmaterialet til en sorterings- og neddelingsenhed, så der kan leveres rene og blandede fraktioner af tekstile fibre til videre forædling og upcycling i form af halvfabrikata til tekstilindustrien.

Læs publikation