Biocider – Miljøneutral vandbehandling i akvakultur

30-11-2018

I denne rapport undersøgte forskere, hvordan biocidet og desinfektionsmidlet, pereddikesyre, bedst kan anvendes til vandbehandling på dambrug. Pereddikesyre er et alternativ til det mest anvendte desinfektionsmiddel formalin, hvor stoffet er mere fordelagtigt i forhold til arbejdssikkerhed og påvirkning af miljøet.

Desinfektionsmidlerne anvendes forebyggende til vandbehandling på dambrug. Det sikrer, at mængden af bakterier, skimmelsvampe, alger og parasitter i vandet holdes på et acceptabelt niveau. Rapporten peger på områder, hvor der kræves opmærksomhed ved anvendelse af pereddikesyre inden for akvakultur. Hvis der kontinuerligt tilføres vandet en lav mængde pereddikesyre, kan det medføre uønsket bakterievækst og biofilmdannelse – altså modsat den ønskede effekt ved en desinfektion.

Forsøg viste desuden, at det var vanskeligt at kontrollere alle former for parasitter i vandet ved brug af pereddikesyre. Som muligt alternativ/supplement til pereddikesyre blev der i rapporten vist et potentiale for at anvende vandlopper og dafnier til at holde mængden af giftige mikroalger i vandet nede. Samlet bidrager rapporten til at kunne fastlægge en effektiv strategi for vandbehandlingen i dambrug ved brug af pereddikesyre.

Læs publikation