Cirkulær asfaltproduktion i Danmark

16-11-2018
Industri

Hovedformålet med dette MUDP-projekt har været at afdække mulighederne for at forbedre den cirkulære ressourceøkonomi gennem en forøget anvendelse af genbrugsasfalt i ny, varmblandet asfalt, uden at dette går ud over økonomi, funktionalitet og holdbarhed.

Projektet ”Cirkulær Asfaltproduktion i Danmark” har gennem et detaljeret fokus på alle procesled, lige fra affræsning af den gamle asfalt til den nye asfaltproduktion, udforsket og afdækket mulighederne for en større grad af cirkulær asfaltproduktion i Danmark. Denne projektrapport beskriver det omfattende udviklings- og dokumentationsforløb, hvor både de tekniske, miljømæssige og samfundsøkonomiske effekter er belyst. Omfattende livscyklusanalyseberegninger viser, at der ved at følge projektets retningslinjer for tilsætning af genbrugsasfalt i selv de mest ”ædle” standard asfalttyper vil kunne opnås en markant reduktion af det globale opvarmningspotentiale (CO2-reduktion) i størrelsesorden op til 20 procent.

Læs publikation