Vandkvalitetsforbedring i svømmehaller ved udvikling af ny energieffektiv membranfiltreringsteknologi

Thumbnail
13-03-2018

Sani Membranes ApS har fået en bevilling fra Miljøstyrelsen til at udvikle et membranfilteranlæg til forbedring af vandkvalitet i svømmebade, som samtidig har et lavt energiforbrug og et lavt forbrug af returskyllevand.

Det er lykkedes at udvikle et helt nyt filterkoncept og eftervise at det er funktionsdueligt og markedsegnet.

Med Sani Membranes Hollow Plate™ teknologi vil det være muligt at indstille en korrekt og bekendtgørelsesopfyldende udskiftning af bassinvandet og holde vandet klart. Samtidig er der en tydelig forbedring af vandkvaliteten ved hurtig og jævnlig bortskaffelse af op-koncentreret snavs.

Læs publikation