Miljøprojekt nr. 1986

Udvinding af nye typer af annuelle fibre – et MUDP projekt (årlige afgrøder)

Rapport thumbnail

Udvinding af nye typer af annuelle fibre – et MUDP projekt (årlige afgrøder)

12-03-2018

I denne rapport redegøres for resultaterne af udviklingsprojektet ”Udvinding af nye typer af annuelle fibre – et MUDP projekt”.
Projektet er gennemført i perioden januar 2013 til juni 2016 og har modtaget tilskud under Miljøministeriets Program for Miljøteknologisk Udvikling, test og demonstration (MUDP).

Fornuftig udnyttelse af ressourcer og en omstilling fra plast til biobaserede produkter er en naturlig del af ønsket om at overgår til et samfund med en fornuftig på bioøkonomisk profil. I emballage industrien er der efterspørgsel på nye, jomfruelige fibre fra en fornybar ressource. Kvaliteten og mængden af genbrugsfibre falder mens prisen stiger, ligeledes er der udfordringer med tilgængelighed af nye træfibre til pulp. Halm er en tilgængelig ressource i Danmark som kun i mindre grad udnyttes til produktion af materialer og produkter. Halmen indeholder gode fiberegenskaber, som potentielt kan erstatte genbrugsfibre eller træfibre i pulp til produktion vha dry-inmould formning af bæredygtig emballage. I projektet blev ny teknologi og raffinerede metoder udviklet til forarbejdning af halm til produktion af pulp til anvendelse i dry-in-mould formstøbning af emballage. Halmen blev mekanisk neddelt i tørtilstand for at sikre at fiberfraktionen og støvdelen blev bedst muligt adskilt, hvilket er af stor betydning for den videre kvalitet af pulpen i forbindelse med dræning i støbeformen. Formalingen af halmen blev vurderet og justeret løbende så længde af fibrene var optimal i forhold til maksimale styrkeegenskaber i den færdigstøbte emballage. Efterfølgende blev fibrene raffinerede i en vådmekanisk proces. Fibrene blev udsat for enzymatisk hydrolyse for at åbne strukturen omkring fibrene og dermed øge defibrilleringen af fibre. Dette blev hjælpe yderlige på vej af mekanisk forarbejdning i våd tilstand. Pulpen blev testet i pilotanlæg hos ecoXpac og viste gode egenskaber og potentiale for videre udvikling af en jomfruelig, fornybar pulp til bæredygtig emballage.

Læs publikation