MUDP-rapport, 2018

Udvikling af emissionsreducerende kombinationsløsninger til skibe

22-03-2018

Et komplet system med kombineret partikelfilter og NOx katalysator blev udviklet og monteret på en af hovedmotorerne på færgen M/F Ærøskøbing.

Målet var at undersøge mulighederne for reduktion af partikel- og NOx- udledninger fra marinemotorer, der kører på svovlholdig marine diesel olie. (max. 0,1 % svovl)
Projektet blev gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen under handlingsplanen ”Miljøeffektiv teknologi”. Forsøget viste, at det er teknisk muligt at rense røggassen for sundhedsskadelige dieselpartikler og begrænse udledning af NOx selv ved anvendelse af marine diesel olie

Læs publikation