ORI 24, 2018

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2018

01-03-2018

Publikationen indeholder en oversigt over igangsatte projekter i 2017 og en oplistning af prioriterede emner for ansøgningsrunden i 2018.

Læs publikation