Undgå affald, stop spild nr. 14, 2018

Madspildsjægerne

07-03-2018

Madspildsjægerne var et tilbud til professionelle storkøkkener om at få bistand fra en konsulent til at mindske madspildet. Projektet er igangsat med midler fra Miljøstyrelsen og har omfattet bistand til 42 storkøkkener, hvoraf 34 køkkener har målt effekten af indsatsen. Hovedparten, nemlig 26 køkkener, opnåede en reduktion af madspildet på de varer, der var udvalgt til indsatsen. Den gennemsnitlige reduktion var på 42 % af madspildsprocenten. Der er dog stor variation mellem køkkenerne. Den mindste med en reduktion af spildprocenten på 8 % og den højeste på 87 %. Derudover er der opnået viden om madspildets opståen samt andre typer af forandringer i køkkenerne såsom øget faglig stolthed, større egenproduktion og kreativitet. Rapporten fremlægger resultater og erfaringer fra selve arbejdet i køkkenerne, og der er beskrevet cases fra de deltagende køkkener til inspiration for andre.

Læs publikation