Håndtering af pesticidholdigt spildevand fra væksthusgartnerier

En teknisk, miljømæssig og økonomisk vurdering af forskellige rensningsmetoder

07-03-2018

COWI har på baggrund af litteraturundersøgelser, dataindsamlinger og enkelte spildevandsundersøgelser identificeret fem rensningsteknologier, som egner sig til rensning af pesticidholdigt spildevand fra væksthusgartnerier.

Læs publikation