Miljøprojekt nr. 1983, 2018

Genanvendelse af fosfor fra slamaske

06-03-2018

Rapporten beskriver resultaterne af en række undersøgelser, der er afgørende for at bringe Crystal-P processen fra batchtest i laboratoriet til test kontinuert i pilotskala. Crystal-P processen er en proces til udvinding af fosfor fra slamaske. Tre konkrete problemstillinger, som kan være kritiske i forhold til at recirkulere de enkelte strømme er blevet undersøgt, herunder forhold der kan føre til en forbedret projektøkonomi, et øget fosforudbytte og større renhed af den udvundne fosfor. Resultatet af undersøgelserne peger på at processen har et stort potentiale og er klar til at blive testet kontinuert i et pilotanlæg.

Læs publikation