Evaluation of the Danish resistance strategy

07-03-2018

Rapporten omhandler en ny resistensstrategi for bekæmpelse af rotter ved brug af antikoagulanter.

Rapporten anbefaler, at der ved bekæmpelse med antikoagulanter følger en ny resistensstrategi. Ved bekæmpelse af rotter, hvor der benyttes antikoagulanter, skal der som udgangspunkt benyttes en af de svageste antikoagulanter som første valg. Kan der dokumenteres resistens, så skal der øjeblikkeligt skiftes over til en af de stærkeste typer af rottegift.

Samtidig kommer rapporten med anbefalinger til retningslinjer for en mere effektiv rottebekæmpelse herunder bedre anvendelse af antikoagulanter.

 

Læs publikation