Cloud service til overvågning af uvedkommende vand i seperate spildevandssystemer

05-03-2018

Virksomheden WaterZerv har sammen med Danmarks Tekniske Universitet og Tårnby Forsyning gennemført MUDP-projektet ”Cloud service til overvågning af uved-kommende vand i separate spildevandssystemer”, i daglig tale INIGO. Projektet har udviklet og demonstreret en cloud-baseret teknologi til automatisk overvågning af uvedkommende vand i spildevandsselskabernes kloak.

Uvedkommende vand i spildevandskloakken, såsom indsivende grundvand og afstrømning af tagvand etc. via fejltilkoblinger, medfører store omkostninger til håndtering for spildevandsselskaberne og kan give oversvømmede kældre etc. Den traditionelle metode til kortlægning af uvedkommende vand i kloakker er konkrete rådgiveranalyser og -afrapporteringer.

Teknologien med en cloud service giver selskaberne mulighed for selv at oprette deres eksisterende datakilder via en simpel brugerflade. Data behandles derefter i skyen i avancerede algoritmer, der beregner omfanget af uvedkommende vand og kilderne hertil. Data behandles løbende, så selskaberne kan følge eventuelle udviklinger. Analyserne præsenteres grafisk i sammenhæng og områdevis.

Teknologien blev demonstreret at fungere i praksis, og Tårnby Forsyning har efterfølgende valgt at fortsætte og udvide brugen af løsningen. Yderligere ét dansk og 2 finske selskaber har købt løsningen i løbet af projektperioden. Derudover har flere danske selskaber vist interesse for løsningen.

Læs publikation