BAT redegørelser for bilag 2 virksomheder

09-03-2018

Denne rapport omhandler virksomheders og myndigheders erfaringer med udarbejdelse og anvendelse af BAT redegørelser for bilag 2 virksomheder, der ikke er omfattet af standardvilkår. BAT-redegørelsen er en del af ansøgning om miljøgodkendelse.

Rapporten præsenterer endvidere forslag til en ny løsning for disse virksomhedstypers arbejde med BAT og forslag til ændringer i godkendelsesbekendtgørelsen og miljøansøgnings-portalen Byg og Miljø.

 

Som led i projektet er der afholdt workshops med myndigheder, virksomheder, interesseorganisationer samt Miljøstyrelsen, der har bidraget med input til projektet.

Læs publikation