978-87-93710-25-2

Vejledning om kunstgræsbaner

Planlægning, drift og affaldshåndtering

25-05-2018

Miljøstyrelsen har samlet viden om kunstgræsbaner i forbindelse med sportsudøvelse.

Kunstgræsbaner er blevet mere og mere populære i forbindelse med sportsudøvelse. Både brugere, baneejere, og godkendelsesmyndigheder har dog gennem de seneste år efterspurgt mere viden og vejledning omkring de miljø- og sundhedsmæssige forhold der knytter sig til brug af banerne. Her tænkes særligt på indhold af kemiske stoffer, spredning af gummigranulat, udledninger ifm. drænvand, lys- og støjforhold samt affaldshåndtering.

Derfor har Miljøstyrelsen samlet den viden, der er på området og udarbejdet en vejledning til brug for baneejere, idrætsforeninger, myndigheder og virksomheder, der er involveret i kunstgræsbaner. Vejledningen skal give et lettilgængeligt værktøj for målgruppen. Hvis man ønsker mere detaljeret viden kan denne findes i den kortlægningsrapport, der danner grundlag for vejledningen. 

Læs publikation