MUDP, 2018

Udvikling af måleenhed til kortlægning af samtidig beluftningseffektivitet og lattergas fra emission af renseanlæg

29-05-2018

Formålet med dette projekt har været at udvikle en kosteffektiv måleenhed til online-måling af beluftningseffektivitet og lattergasemissioner fra renseanlæg, da de hidtil anvendte offgas målere til lattergas er dyre og ikke lavet til brug i procesanlæg. Den nye måleenhed etableres ved at integrere En sensor til online-måling af lattergas i væskefasen fra Unisense Environment A/S og en offgas-måler OXxOFF fra Stjernholm A/S, som giver online information om luftflow og beluftningseffektivitet.

Kombinationen af de to sensorer giver mulighed for at måle lattergas fra renseanlæg, og dermed kan lattergas indgå i CO2 regnskabet for forsyningsselskaber.

Læs publikation