Miljøprojekt nr. 2012, 2018

Udvikling af teknologi og metoder til nedrivning af murværk med henblik på genbrug af mursten

16-05-2018

I forbindelse med nedrivning af bygning 13 på Bispebjerg Hospital er der gennemført et projekt til udvikling af teknologi og metoder til den mest økonomiske og miljømæssige nedrivning af murværk med henblik på genbrug af mursten.

Der er opnået konkret viden om nedrivningsprocesser og genanvendelsesprocenter med dokumentation af tid og omkostning.  Forskellige metoder til skånsom nedrivning af murværk, herunder modifikation af sorteringsgrab og montering af beskyttelsesudstyr på grab og container er afprøvet.  Det er vurderet, at en spildprocent under 25 % af murværk i forhold til genbrug af mursten er teknisk set ikke mulig. En vægtmæssig andel på 50 % hele sten vurderes at være realistisk. Mursten i bygninger efter 1950erne kan også genbruges, fordi mange bygninger i nyere tid er opført med mørtel med lavt cementindhold, som muliggør adskillelse af stenene.

Opmærksomheden henledes på mulighederne for nyttiggørelse af restprodukterne, dvs. de knuste brokker, mørtel og fine materialer, til grønne tage, produktion af nye mursten ved opvarmning og tryk, genanvendelse i vejbelægninger m.v. Målet for genbrug og genanvendelse af murværk bør være 100 % med størst mulig procentandel på højeste kvalitetsniveau i affaldshierarkiet og 0 % spild. Det anbefales at se på hele værdikæden fra nedrivning til genbrug af murværk i en samlet kontekst med integrerede og kordinerede processer.

Projektet indgår i et større demonstrationsprojekt under Københavns Kommune, som ud over nedrivning af mursten også omhandler nybyggeri med de genbrugte mursten.

Læs publikation