Miljøprojekt nr. 2013, 2018

GrundRisk. Nedbrydningsrater til brug i GrundRisk Risikovurdering

02-05-2018

For at opnå det bedst mulige grundlag for anvendelsen af GrundRisk har Miljøstyrelsen ønsket en opdatering af de eksisterende nedbrydningsrater anvendt i den nuværende beregningsmodel (JAGG).

Dette teknologiudviklingsprojekt er udarbejdet af DTU Miljø. Projektet hænger tæt sammen med hovedprojektet GrundRisk, der består af en indledende risikoscreening, samt en efterfølgende risikovurdering af de jordforureninger, der kan true vores grundvandsressourcer.

Opdateringen har mundet ud i en liste med anbefalede 1. ordens nedbrydningsrater for naturlig nedbrydning af relevante forureningsstoffer. Disse 1. ordens nedbrydningsrater kan anvendes i GrundRisk Risikovurdering til at evaluere indflydelsen af den naturlige nedbrydning på forureningskoncentrationerne i et administrativt kontrolpunkt 100 m nedstrøms kilden.

Læs publikation