Miljøprojekt nr. 2010, 2018

Mobilt miljølaboratorium til on-site PCB- analyser

16-05-2018

Der er udarbejdet et on-site analysekoncept til bestemmelse af indhold af PCB i byggematerialer.

På ansøgningstidspunkt blev den aktuelle tilgang af PCB-analyser opfattet af rådgiver og entreprenører som tidskrævende og kostbar. Ved at anvende nyeste teknologi i form af GC*GC kromatografi koblet med termisk desorption, blev et nyt analysekoncept udviklet og afprøvet. Koncept blev overført til en mobilenhed, hvor ombygning af mobil feltbil var inkluderet i projektet. Analysekonceptet blev afprøvet under virkelige forhold på flere lokaliteter. Analysekonceptet blev udfordret af flere forhold, herunder kompleksiteten af det valgte analysekoncept, og overførsel til en mobil enhed. Markedsforhold for PCB analyser har gennem projektperioden ændret sig mod øget konkurrence og lavere prissætning, hvilket, sammenholdt med analysekonceptet, resulterede i at on-site analysekonceptet ikke har den forventede anvendelse.

Læs publikation